Inleiding
Deze website, wordt onderhouden door Nivé Vrouw & Verloskunde. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Nivé omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
Nivé voldoet hiermee aan de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie over Nivé Vrouw & Verloskunde
Verloskundige praktijk Nivé Vrouw & Verloskunde is gevestigd te Son en Rosmalen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 85908843 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Nivé bereikbaar op telefoonnummer 0499-215526. Ook kunt u contact opnemen per e-mail: info@niveverloskunde.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens
Nivé Vrouw & Verloskunde verwerkt via haar website gegevens voor de volgende doeleinden:

-Aanmelden via de website
Bij het aanmelden via het aanmeldformulier op de website wordt gevraagd om uw naam, telefoonnummer, emailadres en reden van aanmelding (begeleiding zwangerschap, begeleiding kraambed, kinderwens of pretecho). Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen.
De gegevens worden bij definitieve inschrijving verwerkt in het medisch dossier en daarna binnen 14 dagen gewist uit andere media.

-Google Analytics – cookies
Nivé Vrouw & Verloskunde ontvangt gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
Op de site wordt Google Analytics gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Nivé Vrouw & Verloskunde heeft hier geen invloed op. Nivé Vrouw & Verloskunde heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

-Overige websites
Op de website van Nivé Vrouw & Verloskunde zijn links naar andere websites opgenomen. Op de inhoud en privacy van deze websites heeft Nivé Vrouw & Verloskunde geen invloed.
Van de website Zorgkaart Nederland is een specifieke verbinding opgenomen op de website van Nivé Vrouw & Verloskunde. Deze verbinding werkt door middel van stukjes code die van Zorgkaart Nederland zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ook hier heeft Nivé Vrouw & Verloskunde geen invloed op.
Lees de privacyverklaring van Zorgkaart Nederland en overige websites om te weten wat men met uw (persoons)gegevens doet die via cookies verwerkt worden.

Beveiliging…?????
Bij gegevensoverdracht wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid met betrekking tot privacy. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden, ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Nivé Vrouw & Verloskunde worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Nivé Vrouw & Verloskunde en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Met deze verwerkers en sub-verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat uw privacy gewaarborgd is.
In het geval van de website van Nivé Vrouw & Verloskunde betreffen dit de webhost en de webdesigner.
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Nivé Vrouw & Verloskunde te verzoeken om inzage in (art. 15 AVG) en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Nivé Vrouw & Verloskunde te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 01-08-2021.

Malik Khan

Meditation

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam. Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi.